0520 - 41 12 30 info@elinc.se

Elinstallationer

Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av installationer inom el, tele och data. Oavsett om det gäller en allmän översyn av befintliga installationer eller en nyinstallation får du alltid bästa tänkbara service. Vi åtar oss allt från små, enkla installationer till stora avancerade elprojekt.

Byggnation av elskåp

Vi bygger och installerar el- och automationsskåp med gedigen konstruktion och rationell hantering.

Kontroll av elanläggningar

Genom årlig kontroll får man en regelbunden analys av anläggningens hälsotillstånd och kan åtgärda problem innan de orsakar skador.

Maskinservice

Som kund hos oss på Elinc får du snabb hjälp och flexibla lösningar anpassade efter dina behov. Ombyggnad av maskiner, renoveringar av elmotorer och reparationer på svetsutrustningar är vanliga uppdrag hos oss.

Tillståndsbaserat underhåll

Tillståndsbaserat underhåll innebär att man säkerställer en kostnadseffektiv produktion under hela maskinens livslängd. Det bygger på en enkel idé;

Man gör exakt det underhåll som krävs, vid rätt tidpunkt. Varken mer eller mindre.

Kontakta oss

Felanmälan: 0520-106 00