0520 - 41 12 30 info@elinc.se

TBU

Tillståndsbaserat underhåll

Tillståndsbaserat underhåll innebär att man säkerställer en kostnadseffektiv produktion under hela maskinens livslängd. Det bygger på en enkel idé;

Man gör exakt det underhåll som krävs, vid rätt tidpunkt. Varken mer eller mindre.

 

TBU, Tillståndsbaserat underhåll

Ett av våra affärsområden som vuxit snabbt de senaste åren är TBU, Tillståndsbaserat underhåll vilket innebär att man säkerställer en kostnadseffektiv produktion under hela maskinens livslängd. Det bygger på en enkel idé; man gör exakt det underhåll som krävs, vid rätt tidpunkt. Varken mer eller mindre. Till fast pris dessutom.

TBU innebär att maskinens hälsotillstånd regelbundet kontrolleras och rätt underhållsinsats planeras in vid lämplig tidpunkt. Fördelarna är många;

  • reducerar risken för akuta haverier
  • reducerar behovet av periodiska uh-insatser
  • reducerar risken att maskiner ”skruvas sönder”
  • ökar tillgängligheten
  • minskar kassationerna
  • förkortar inkörningsfasen för nya produkter
  • ökar portabiliteten

…med andra ord, lägre kostnader och högre lönsamhet!!

Elinc reducerar antalet fel, ökar tillgängligheten, produktiviteten och lönsamheten. Med TBU kartlägger vi maskiners hälsotillstånd, utreder förbättringsmöjligheter och optimerar processer.

Termografering

Med våra värmekameror kan vi kontrollera elskåp, elmotorer, mekanik med mera.
• Ofta uppstår både brand och besvärliga felsökningar på grund av glappkontakt
• i elanslutningar.
• Termografering av elmotorer kan indikera att elmotorn är överbelastad eller
• på väg att gå sönder.
• Vi kan upptäcka fel i mekanik som till exempel felaktigt injusterade remdrifter
• med mera.

Ballbar

Genom en Ballbar-kontroll har vi möjlighet att erbjuda en snabb och enkel kontroll av en CNC-maskins positioneringsegenskaper, allt enligt erkända internationella standarder såsom till exempel ISO eller ANSI/ASME. Vi kan utvärdera och spåra prestandan hos dina maskiner och effektivt ställa en diagnos på de eventuella problem som kräver underhåll och hitta felkällorna som orsakar dem.

Regelbunden Ballbar-kontroll av verktygsmaskiner hjälper till att:
• säkerställa detaljernas noggrannhet
• reducera maskinstillestånd och kostnader för inspektioner
• påvisa överensstämmelser med standarder och kvalitetssäkring
• implementera faktabaserat underhåll

Geometrisk kontroll

Vi använder oss av vårt MEAX MT30 som är ett specialdesignat mätinstrument för kontroll av maskiners geometriska status. På kort tid och med hög noggrannhet kan vi bland annat mäta:
• Strevel – mätning av rakhet och avvägning
• Spindel – mätning av spindeluppriktning
• Koaxilitet – mätning och justering av verktygshållare
• Mätning av rätvinklighet
• Spindelparalellitet

Läckagesökning

Läckor i tryckluftssystem är mycket kostsamt. Elinc kan utföra läckagesökning och reparera mindre läckor som inte stör produktionen direkt alternativt gör vi en markering och skriver en rapport. Läckor kostar pengar!

Vibrationsmätning

Med våra vibrationsmätinstrument kan vi upptäcka många fel i maskiner innan det blir förhöjt slitage eller haverier. Några exempel är:
• Obalans
• Uppriktningsfel
• Glapp
• Felaktiga kuggingrepp i växellådor
• Lagerskador
• Resonansområden
• Kavitation

Acceptanstester

 Med ovanstående utrustningar kan vi även erbjuda acceptanstester såväl hos leverantörer som på plats hos slutkunderna. 

 

Maskinservice

Som kund hos oss på Elinc får du snabb hjälp och flexibla lösningar anpassade efter dina behov. Ombyggnad av maskiner, renoveringar av elmotorer och reparationer på svetsutrustningar är vanliga uppdrag hos oss.

Elinstallationer

Hos oss möter du en hög kompetens och en lång erfarenhet av installationer inom el, tele och data. Oavsett om det gäller en allmän översyn av befintliga installationer eller en nyinstallation får du alltid bästa tänkbara service.

Kontakta oss

Felanmälan: 0520-106 00